Hakkımızda

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan Eczacıbaşı Topluluğu, sanayi alanındaki ilk girişimini 1952’de İstanbul’da kurulan Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikası ile gerçekleştirdi.

Eczacıbaşı bugün, temel olarak yapı ürünleri, sağlık, tüketim ürünleri alanında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak çalışan bir sanayi kuruluşları topluluğudur. Topluluk yapısında, bu temel sektörler dışında finans, bilgi teknolojileri, kaynak teknolojileri, madencilik ve gayrimenkul geliştirme alanında etkinlik gösteren kuruluşlar da yer alıyor.

Topluluk, dünyanın tek çatı altında toplanmış en büyük seramik sağlık gereçleri fabrikalarından birine sahip bulunuyor. Temizlik kağıtları pazarında ise Türkiye'de liderliği elinde tutuyor.

Topluluğun sermayesi halka açık kuruluşlarını EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş., Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. oluşturuyor. Eczacıbaşı, dördü yabancı ortaklı olmak üzere toplam 41 kuruluşu, 12.450 çalışanı ve 2014 sonu itibariyle 7,4 milyar TL cirosu ile Türkiye'nin önde gelen sanayi toplulukları arasında yer alıyor.

Yaşam standardını yükseltmek

Kuruluşundan itibaren Eczacıbaşı, çalışmalarında çağdaş, kaliteli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için gerekli türden ürün ve hizmetlerin üretilmesine yönelmiş bulunuyor. Türkiye'de ilk hazır ilaç üretimini 1952'de gerçekleştiren Eczacıbaşı, her ikisini de Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği seramik sağlık gereçleri üretimini 1958'den, hijyenik kağıt ürünleri üretimini ise 1970'ten bu yana sürdürüyor.

Kalıcı rekabet üstünlüğü

Ürün ve hizmetleri ile Türk toplumunun sağlıklı geleceğine katkıda bulunmayı temel hedef kabul eden Topluluk, bu yöndeki çalışmalarını sürekli geliştirebilmek amacıyla, bünyesindeki kuruluşların da sağlıklı bir yapıya sahip olmalarını sağlayacak, rekabet üstünlüklerini kalıcı kılmayı hedef alan bir yönetim anlayış ve uygulamasını benimsemiştir.

Eczacıbaşı, 1942 yılından bu yana geliştirdiği kurum değerlerini, rekabetin derinleşip küreselleştiği günümüzün gereklerine uygun bir yönetim felsefesinin temeli kabul etmektedir.

Katılımcı yönetim

Kuruluşların kendilerini sürekli yenileyebilme becerisini kazanmaları amacıyla yapılan bu çalışmaların merkezinde Bütünsel Kalite Yönetimi yer alıyor. Kalitenin bir yaşam biçimi olarak benimsendiği Eczacıbaşı'nda çağdaş yönetim sisteminin değerleri tüm yönetim alt sistemlerinde yaygınlaştırılıyor. Aynı amaçla, bütün çalışanların stratejik planlama sürecinde yer almalarını sağlayabilmek için, kapsamlı ve gelişen bir İnsan Kaynakları Yönetimi programı uygulanıyor. Böylece, dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu canlı tutan bir ortam oluşuyor. Topluluk ayrıca, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini; toplam kalite, çevre ve insan kaynakları yönetim sistemlerinden oluşan mevcut iş mükemmelliği modeliyle bütünleştirmeyi hedefliyor.

Yenilikçilik, yaratıcılık ve inovasyonun özendirilmesi

Günümüz koşullarında yaşanan hızlı değişim sürecinde kuruluşların ayakta kalabilmesi, sürekli gelişme anlayışıyla birlikte ürün, hizmet veya süreçlerini iyileştirmesi, geliştirmesi, gerektiğinde yenilerini sunmasına, değişimin önüne geçebilecek şekilde fark yaratmasına bağlıdır. Dolayısıyla yaratıcılık,yenilikçilik ve inovasyon, gözlemlenebilir, ölçümlenebilir ve geliştirilebilir bir yetkinlik olarak kuruluşların sürdürülebilir rekabet gücünü artırmada çok önemli bir araç oluyor. Bugün ve gelecekte kuruluş performans göstergelerine etki edecek, rekabet avantajı kazandıracak nitelikte farklılıklar yaratabilme gücünü sağlayan yaratıcı düşünme zemininin gelişmesi, tüm sektörler için vazgeçilmez bir durumda.
Bu çerçevede, Eczacıbaşı Topluluğu genelinde:

  • Kuruluşlarda yaratıcılık, yenilikçilik ve inovasyonu teşvik eden bir ortam oluşmasını sağlamak,
  • Ürün, süreç ya da hizmet anlamında yaratıcı ve yenilikçi farklılıklar ortaya koymak için fikrin ortaya çıkışından uygulamada somut çıktılarının gözlemlenebilmesine kadar olan her aşamada bireylerin ve/veya takımların yaratıcı, yenilikçi ve inovatif düşünce yaklaşımı göstermelerine zemin oluşturmak,
  • Çalışanların gerek bireysel gerekse takım çalışmaları sırasında kuruluş stratejik hedef ve iş sonuçlarında somut etkileri gözlemlenebilecek yaratıcı ve yenilikçi katkılarını artırmak amacıyla İnovasyon Ödüllleri veriliyor.

Temelleri 1994 yılına dayanan kuruluş, faaliyetlerine ilk olarak Uni Wipes markasıyla silindir kutu içinde ıslak mendil üreterek başladı ve Türkiye'de yeni bir alışkanlık olan ıslak mendil pazarının oluşmasını sağladı. Kısa sürede de pazar lideri olarak yerini aldı.

1994 yılında kurulduğu günden bu yana sürekli olarak başarılara imza atan, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde kendi alanında söz sahibi olan kuruluş, 12 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşen hisse devri sonucunda Eczacıbaşı Topluluğu'na katıldı. Amacı, insan sağlığı için hijyenik ürünler üretmek ve satışa sunmak olan kuruluş, yüksek kalite ve teknoloji ile maksimum hijyen ve güvenilirlik sağlamayı hedefliyor.

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, yüksek müşteri memnuniyetini sağlama tutkusuyla, hammadde seçiminden dağıtım noktasına kadar tüm üretim sürecini değerlendiren; "ıslak mendil tasarımı ve üretimi" konusunda ISO 9001 kalite belgesini alan Türkiye'nin ilk şirketi oldu. 2003 yılında almış olduğu ISO 9001:2000 belgesinin ardından, 2011 yılında da GMP (iyi üretim uygulamaları) Belgesi'ni almaya hak kazandı. Kozmetik GMP'si ile kozmetik ürünlerin üretimi, ambalajlanması, test edilmesi, serbest bırakılması, depolanması ve dağıtımı ile taşınmasına yönelik geniş kapsamlı bir Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı uygulayan Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, aynı zamanda Türkiye'de GMP Belgesi'ne sahip ilk ıslak havlu üreticisi.

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri; Uni, Uni Baby, Uni Wipes, Uni Care, Unimed, Premax ve Şelale markaları altında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Farklı kategorilerle değişik tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, bebek bakımı, çocuk bakımı, günlük bakım, kişisel bakım, ev bakımı ve hasta bakımı alanlarında ürünler üretiyor.

Yenilikçi birçok ürünü ile ilklere imza atan Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, kültürel ve bölgesel farklılıklar nedeniyle değişiklik gösteren tüketici ihtiyaçlarını doğru analiz ederek farklı çözümler üretebilme yeteneğinin sonucu olarak da 5 kıtada 61 ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde söz sahibi olan Eczacıbaşı Hijyen ürünlerinin satış ve dağıtımı Eczacıbaşı Girişim tarafından gerçekleştiriliyor.

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi kapsamı Kocaeli/Gebze lokasyonunda bulunan tüm süreçleri içermektedir. Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, üretim tesisi 23.000 m2 alanda, Kocaeli/ Gebze ilçesinde, 60 milyon kapasite ve 189 çalışan sayısı ile faaliyet göstermektedir.

Çevre Yönetim Sistemimiz, Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Gebze Fabrikası’ndaki ürün geliştirme ve üretimini yaptığımız ıslak mendil, bebek kozmetik ürünleri (bebek ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek losyonu, bebek yağı, bebek pişik kremi), bebek çamaşır deterjanı, bebek çamaşır yumuşatıcısı, vazelin ve gülsuyu ürünlerini kapsar.

Çevre Politikası

  • Faaliyette bulunduğumuz bebek ve kişisel bakım ürünlerinin tasarımını ve üretimlerini çevre koruma anlayışımızdan ödün vermeden gerçekleştirirken tüm bunları ölçülebilir değerlerle takip etmeyi,
  • Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
  • Çevre Yönetim sistemimizin etkinliğini ve çevre performansımızı Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre Yönetim Sistemi ile ambalaj ve formüllerimiz dâhil tasarım sürecinden tüketim sürecine kadar tüm aşamalarda çevre kirliliğine sebep olabilecek etkenleri; kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ya da bertaraf edilmesi yöntemleriyle en aza indirmeyi,
  • Gerek mevcut prosesler gerekse yeni yatırımların teknoloji seçiminde çevresel sürdürülebilirlik ilkesini dikkate almayı,
  • Fabrikamız çalışanlarının tamamını çevreyi korumak için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olacak şekilde sürekli eğitmeyi,
  • Sürdürülebilir kalkınma çalışmaları için şirket bünyesinde takımlar kurarak Türkiye'de bu alanda öncülük etmeyi, sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyetlerde bulunmayı, görevimiz kabul ediyoruz.

10.01.2017